فرشید داوودی

تهران 1357

انفرادی : سری تعریف شکوفه در فرهنگ لغات، گالری هما، تهران 1396 |  سری از دوستانم مصون بدار ، گالری هما ، تهران 1394 | تولدی دوباره ، گالری آپادانا ، اصفهان 1393

 ...


جذابیت پنهان | حسین تمجید
جذابیت پنهان | حسین تمجید

homanet | Iran contemporary art   
 همانت عنوانی است برای مجموعه آثاری که طی یک سال در این گالری مجازی گردآوری خواهد شد. هر چند نمی خواهیم آثار را از جنبه مدیومی تقسیم بندی کنیم  ولی اجبارن محدود به رعایت  مختصات ژانری یا حداقل فیزیکی آثار خواهیم بود. شما در صورت تمایل به شرکت در این همفکری عمومی می توانید به بخش homanet در بالای این متن مراجعه و نقطه نظرات خود را  به صورت رای مثبت و منفی اعلام کنید. لازم به ذکر است هر مراجع تنها یک بار در هر ساعت  فرصت رای دهی  به سه هنرمند  راخواهد داشت. علاقه مندان به ارسال آثار جهت مشارکت در همانت های دوره بعد می توانند به این آدرس مراجعه نمایند .

homa.net@homaartgallery.com