تت
الهام نفیسی

شمیران 1362


فارغ التحصیل ارشد نقاشی دانشگاه آزاد، تهران 1389، کارشناسی نقاشی تهران مرکز، تهران 1385


انفرادی: باغ سرخوشی، گالری هما، تهران 1397


گروهی: باغ  مدور خاطره، عمارت عین الدوله، تهران 1397 | فضا مکان خاطره، پردیس ملت، تهران 1397 | نقاش راوی دو، گالری شیرین، تهران 1396 | دهمین دوره منتخب نسل نو، گالری شیرین، تهران 1395 | سالانه دوم دامون‌فر، فرهنگشرای نیاوران، تهران 1387| سالانه اول دامون‌فر، فرهنگسرای نیاوران، تهران 1385| نمایش مشترک با مینا آذرمند، گالری الهه، تهران 1385 | جشنواره نقاشی جهان اسلام، گالری صبا، تهران 1384


جایزه: برنده سالانه طراحی، گالری برگ، تهران 1381

نمايشگاه ها

1