حسین زنده رودی
حسین زنده رودي

حسين زنده رودی متولد 1937 تهران تحصيل در هنرستان زيباي پسران تهران(1957) و ي پس از دريافت جايزه بينال پاريس موفق به دريافت بورس تحصيلی و ادامه تحصيل و زندگی در پاريس شد .(1961) . سال 1960 سرآغاز زندگی هنری زنده رودی است وی در اين سال "مكتب سقاخانه" را پايه گذاري كرد . و در اين سال آخرين آثار رنگ روغن خود را كه سبك سورئاليستي داشت در تالار رضا عباسی به نمايش گذاشت . حسين زنده رودی از خوشنويسی ،‌اعداد و نقوش رنگی براي خلق آثار خود استفاده مي كند . ولی در دهه اخير تحولی در كارهايش ايجاد شده كه تصاوير جای اين حروف را گرفته اند .وی در سال 1972 كار مصور سازی قرآن انجام داد و در آن سال جايزه زيباترين كتاب از سوی يونسكو به اين قرآن تعلق گرفت . آثار زنده رودی تا كنون در نمايشگاه های مختلف در ايران ،‌آمريكا ،‌پاريس ،‌آلمان ،‌برزيل ،‌موناكو ،‌بلژيك و .... به نمايش در آمده است .و در بينال های مختلف شركت كرده و جوايز متعددی را از آن خود كرده است .

نمايشگاه ها

1