واحد خاكدان
واحد خاكدان

متولد 1329 | لیسانس معماری از دانشکده هنر های تزئینی 1350-1355

نمایشگاه های انفرادی: گالری سیحون، تهران 1353 | گالری قندریز، تهران 1354 | تالار ایران 1355 | گالری سیحون، تهران 1357 | موزه هنرهای معاصر تهران 1359 | مرکز فرهنگی بورگ فون درن شهر هاوزن آلمان 1363 | گالری کونن شهر اوبرهازن آلمان 1364 | گالری دولتی کاخ اوبرهاوزن، اوبرهازن آلمان 1368 | گالری آندرا کریکر ، دورتموند آلمان 1369 | گالری ای پی، دوسلدورف آلمان 1370 | گالری کونست فوم وایدن، کلن آلمان 1371 | گالری بانک اشتات اشپارکاسه، اوبرهازن آلمان 1373 | گالری پولی پوینت، ووپرتال آلمان 1374 | گالری تیفا شهر ماستریشت هلند 1375 | آرت اکسپو نیویورک، آمریکا (کارهای چاپی) 1372 | گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران 1382 | چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام. موزه صبا 1386 | فرهنگسرا نیاوران(هفت نگاه) 1387

نمایشگاه های گروهی: نمایشگاه بین المللی تهران با همکاری سالن پائیزه پاریس 1353 | هنر معاصر ایران گالری دولتی پرس پولیس، تهران 1354 | نمایشگاه بین المللی بازل سویس 1355 | هنر معاصر ایران گالری دولتی آپادانا | گالری سیحون چهره هنر معاصر ایران، تهران 1357 | موزه هنرهای معاصر ایران 1359 | گالری دولتی کاخ اوبرهازن، اوبرهازن آلمان 1364 | نمایشگاه دولتی کاخ اوبرهازن، اوبرهازن آلمان 1366 | آرت اکسپو آنجلس آمریکا 1371 | خانه هنرمندان شهر اوبرهازن(هافن) 1371 | اسپیرینگ فیر اینترنشنال بیرمنگام انگلستان 1372 | گالری هما، تهران 1388 | گالری ماه مهر، تهران 1388 

 

نمايشگاه ها

1