مسعود سعدالدين
مسعود سعدالدين

سمنان 1335 |  ليسانس دانشکده هنرهای زیبا 1359|  اقامت در آلمان از 1365 


انفرادی: مجموعه نقاشی ، گالری هما ، تهران 1388 | مجموعه نقاشی ، گالری هما ، تهران 1386 | مجموعه آثار ، مرکز فرهنگی بروت ، بن 1369 | مجموعه آثار ، کتابخانه شهر آلبورگ ، آلبورگ ( دانمارک ) 1368 | مجموعه طراحی ، گالری بوترمارکت ، کلن 1367 | دانشگاه شهر تور،فرانسه 1365 |


گروهی : منتخب یازده هنرمند "Dazwischen" شهر هنف ، آلمان 1376 - 1378 | همکاری و کار مشترک با رالف مالات 1378 | نمایشگاه "Null kunst" کار مشترک با پیتر فارکاس ، دانشگاه بن ، آلمان 1380 | نمایش آثار در موزه شهر تریزدورف ، آلمان 1382

نمايشگاه ها

متون مرتبط
به بهانه نمایش آثار مسعود سعدالدین در گالری آریا | فروردین 1386
1