سید امین باقری
سید امین باقري

متولد 1360 | فوق لیسانس نقاشی ( دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) 1389

لیسانس نقاشی ( دانشگاه سوره شیراز)   1384| عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

شایسته تقدیر نگاه معاصر طراحی، رشت  1389 | برگزیده ممتاز جشنواره طراحی معاصر ایران  1386 | برگزیده بخش نقاشی چهاردهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشورهای اسلامی ، ارومیه  1386 | برگزیده بخش طراحی سیزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران ، اردبیل  1385 | نفر سوم نقاشی جشنواره هزار دست هزار نقش  1384 | نفر سوم طراحی اولین جشنواره بزرگ هنرهای تجسمی فارس- 1382نمایشگاه ها : نمایشگاه گروهی گربه ، تقسیمات ارضی ، محصولات نفتی ،  گالری مهروا   1389  | بی پرده خوانی نمایش دو اثر با روایت سلمان فرخنده، شیراز - 1389 | نمایشگاه انفرادی نقاشی شهروند درجه سه ، گالری هما (تهران)آذر  1388 | نمایشگاه طراحی خلاقیت مضاعف، خانه هنرمندان ایران (تهران) خرداد  1388 | نمایشگاه انفرادی نقاشی پیاده روی با مغز  گالری هما (تهران) شهریور  1387 | نمایشگاه گروهی طراحی معاصر ایران   موزه امام علی(ع)   (تهران) 1386 | نمایشگاه گروهی طراحی، گالری آریا (تهران)   1385 | نمایشگاه طراحی خانه هنرمندان شیراز  1384 | نمایشگاه گروهی طراحی درsam scorer gallery لینکلن انگلستان  2004 | نمایشگاه گروهی نقاشی نگارخانه باران ( شیراز )  1382 | و شرکت در 20 نمایشگاه گروهینمايشگاه ها

1