شادی
شادی قديريان

متولد 1353 تهران

تحصيلات :  فارغ التحصيل رشته عكاسی دانشگاه آزاد اسلامی

نمايشگاهها: نمايشگاه عكس مستند سالانه در سال 1376| نمايشگاه گروهي عكس كودكان سوره درسال1376 | نمايشگاه كودكان سرطاني در گالري آريادرسال1376 | نمايشگاه سالمندان در گالري برگ درسال1377 | نمايشگاه در گالري گلستان درسال1378 | نمايشگاه در دانشگاه گيلد هال لندن درسال1379 | نمايشگاه گروهي جوانان ايران وفرانسه در گالري برگ درسال 1379| | مركز مطالعات زمان در كاليفرنيا درسال1379 | نمايشگاه نيكلاي گالري - دانمارك درسال1379 | موزه ليتون هاس در لندن  درسال1379 | فستيوال باليما در ايرلند شمالي  درسال1379 | خانه فرهنگ برلين در آلمان  درسال1379 | نمايشگاه افنك در پاريس درسال1380 | نمايشگاه باربيكن سنتر در لندن درسال1380 | نمايشگاه فتو اسپانيا درسال1380 | موزه اسپيس الكترا پاريس  درسال1380 | نمايشگاه در گالري راه ابريشم  درسال1381 | نمايشگاه در موزه هنرهاي معاصرتهران  درسال1381 | نمايشگاه ويلا مدا در كويت  درسال1381

 

  

نمايشگاه ها

متون مرتبط
عکس امروز ایران واقعیت را ثبت نمی کند.
1