امیر فرهاد
امير فرهاد

تهران 1355 | لیسانس طراحی گرافیک،  دانشکده هنر و معماری


نمایشگاه انفرادی : سری طبیعت بی جان ها ، گالری هما، تهران 1395|  سری رژه ، گالری هما ، تهران 1394 | سری شکوفه نو ، گالری هما ، تهران 1390 | مجموعه تقدیرآلبوکرک، گالری هما، تهران 1388 | گالری هور، تهران 1385  نمایشگاه گروهی : هنر معاصر ایران ، گالری فرانسیس بوسکه ، آمستردام 1393 | خبرهای خوب از ایران 2 ، مرکز فرهنگی فابریک ، مونیخ 1393 | ای ایران ، گالری هما ، تهران 1393 | هفته طراحی 2 ، گالری هما ، تهران 1393 |  باغ وحش ، گالری شیرین، تهران 1393 | خبرهای خوب از ایران ، گالری فرانک پاژس ، ژنو 1392 | هفته طراحی 1، گالری هما ، تهران 1391 | سری رباعیات ، آرت ابوظبی 1391 | مینیاتور معاصر ، گالری هیلدبرند ، زوریخ 1391  | بازماندگان ، موزه باک ، ژنو 1391  |  تابستانه، گالری هما 1390 | آرت ابوظبی، 1389 | ایران، نقاشی، هم‌اکنون ، گالری راه ابریشم 1387 | "ایران روی کاغذ" از  مجموعه شخصی فریدون آو ، گالری آران 1387  | رادیکال طراحی 1و2 ، گالری طراحان آزاد و گالری تهران 1386 | آواز بلبلان مناطق نفت‌خیر، موزه هنرهای معاصر اصفهان 1386


 


  کتاب:  تهران آرت ، نشر کانتمپرری آرت ، سنگاپور1391 |  چشم چهل ، نشر ماه ریز ، تهران 1391  |  سرنوشت آلبوکرک (مجموعه آثار ) ، نشر گالری هما ، تهران 1389 


 


 


 


نمايشگاه هامتون مرتبط
مقدمه کاتالوگ نمایشگاه نقاشی در گالری هما / دی 1389
مقدمه کاتالوگ مجموعه طراحی "تقدیر آلبوکرک" | تابستان 1389
یادداشتی بر آثار امیر فرهاد در گالری هما، روزنامه اعتماد، 23 دی 1388
1