كریم نصر
كريم نصر

 رشت ۱۳۳۱ | لیسانس نقاشی ، دانشگاه تهران | فوق لیسانس گرافیك  ، دانشگاه تهران 


برنده بیش از۲۰جایزه داخلی و خارجی از جمله پلاك طلایی از براتیسلاوا و پلاك طلای برگزیده دوسالانه طراحی ایران است.


عضویت در هیأت داوران  ششمین دوسالانه نقاشی ایران، چهار دوره داور دوسالانه تصویر گری ایران. تالیف کتاب تاریخ هنر برای کودکان(نشر نظر) ده ها یاداشت و مقاله درباره هنر معاصر ایران در نشریات منتشر شده است

نمايشگاه ها

متون مرتبط
مواظب الماسهایتان باشید.
1