تاریخ به روایت نصر

مواظب الماسهایتان باشید.

"مواظب الماسهایتان باشید" عنوان تاریخ هنری ست برای گروه سنی نوجوان و البته سنین بالاتر . تولد این کتاب از چند جنبه حایز اهمیت است؛ اول اینکه نخستین تجربه تالیف تاریخ  هنر به زبان فارسی محسوب می شود و هیچ بخش از این کتاب ماحصل ترجمه نیست و دوم آنکه زبان،  نثر ، و اسلوب روایی این مجموعه متناسب با دانش و دریافتهای خوانندگان هدف ، تنظیم و نگارش شده است. محمود رضا بهمن پور ناشر این کتاب با اشاره به معضل فقدان کتابهای تئوریک برای کودکان و نوجوانان تولید این قسم آثار را نویدی در زمینه تالیف کتب فرهنگی برای کودکان دانست.شهروز نظری منتقد هنرهای تجسمی در باره این کتاب میگوید : "مواظب الماسهایتان باشید با وجود اینکه برای گروه سنی مشخصی نوشته شده اما نمیشود از عقل استدلالی کتاب که حاصل نگاه علمی نصر به آموزش است به سادگی گذشت ، به گونه ای که حتی برای رده های سنی بالاتر هم قابل استفاده و استناد است. " به گفته دست اندرکاران حوزه نشر و متخصصین کتب کودک این کتاب نه تنها در ایران که حتی در سطح بین المللی نمونه منحصر به فرد از تاریخ هنر برای کودکان محسوب می شود. این کتاب  با صفحه آرایی حسین فیلی زاده و از طرف نشر نظر در تیراژ 1800 نسخه از پاییز امسال در دسترس علاقه مندان خواهد بود.
 نگارنده: روابط عمومی گالری هما
تاريخ خبر: 1389/9/6