تاریخ به روایت تیرافکن

sadegh tirafkan |a history for the future

 تاریخی برای آینده عنوان کتابی ست که به اهتمام بنیاد تیرافکن و با نظارت آندرا فیتزپاتریک منتشر شده است.کتاب در بردارنده ی هفده دوره ی هنری این هنرمند از سال 1984 تا 2013 ست و به مناسبت نمایش آثار این هنرمند در پنجاه و ششمین دوره بی ینال ونیزمنتشر شده است.کتاب با مقدمه ای از کریستین کوژال آغاز می شود و دیگر مقالات آن را حمید سوری ، آندرا فیتز پاتریک و شهروز نظری نوشته اند. قرارست این کتاب در رخدادی که در گرامیداشت او-در خانه هنرمندان تهران برگزار می شود- در تهران رونمایی شود.قاسم تیرافکن  مدیر بنیاد در متنی که در کتاب منتشر شده این مجلد را اولین نسخه از مجموعه کتابهایی معرفی می کند که قرارست از طرف بنیاد تیرافکن در توسعه فتوآرت ایرانی منتشر شود.   نگارنده: فرحناز فراشاه | گالری هما
تاريخ خبر: 1394/2/23